IMECE

Satın alma işlemiyle TOVAK IMECE Projesine 1 $ bağış yapacaksınız.

Türk Toplum Hizmetleri Vakfı TOVAK, 1993 yılında kuruldu.

TOVAK, çeşitli projeleri ile Türk nüfusunun geniş bir yelpazesine eğitim, beceri eğitimi, kültürel programlar sunmaktadır.

Bu vakfa hizmet veren tüm kalifiye insanlar, insan yaşamlarının iyileştirilmesine adanmış gönüllülerdir.

TOVAK diğer vakıflar, devlet kurumları, özel sektör ve hayırseverlerle ortaklıklar kurarak faaliyet göstermektedir.

TOVAK ANA PROJESİ: IMECE

TTOVAK’ın ana misyonu, üniversite öğrencileri arasında gönüllülük ruhunu teşvik etmek ve bu ruhu Türkiye’nin yoksul bölgelerindeki, özellikle köy ve gecekondu bölgelerindeki somut kalkınma projelerine yönlendirmektir.

Ancak bu çalışmalar, oturup hayırseverliği beklemektense birlikte yapmaya, birlikte davranmaya ve sonuçlara ulaşmaya özel önem vermektedir.

Bu konuda TOVAK, eski bir geleneksel Türkçe ifade olan İMECE’yi (ortak çalışmayı paylaşıyor) ele alıyor ve köylüler, öğretmenler, öğrenciler, üniversite öğrencileri ve bağışçıların beraberliği yoluyla köy okullarını yenilemek için uyguluyor.

IMECE, bir grubun çeşitli üyelerinin katılımıyla yapılan çalışmalarda kırsal alanda kullanılan Türkçe bir kelimedir. Bireyler işi yapmak için zamanlarını, paralarını, mallarını, yeteneklerini ve becerilerini bağışlarlar.

TOVAK’ın IMECE Projesi bu formatı ilkokul ve ortaokulları, köy halkının, öğretmenlerin, öğrencilerin, yerel bağışçıların, vakıfların ve kırsal kesimlerin özel işletmelerinin ve ülke. Bu projeye aday olacak okulları dikkatle seçiyorlar ve inşaat ve yenileme aşamasında rehberlik sağlıyorlar.

Hedeflerden biri; İnsanlara bir araya gelip gelmediklerini ve çok çalışırlarsa kendilerini yoksulluktan kurtarabileceklerini göstermek. TOVAK insanların özgüven kazandıklarından emin olur ve gençlere sosyal sorumluluk ve ortak fayda için birlikte çalışmayı öğretir.

Şimdiye kadar 500’den fazla okul binası başarıyla onarıldı, geliştirildi ve yenilendi. Bu arada, bu projeye dahil olan insanlar, halkın iyiliği için çeşitlendirilmiş bir atmosferde bir ekip olarak çalışma deneyimi kazandılar ve sonuç yarattılar.